Hippeste TV-Slammer 2015 – “Den gyldne Kovending”

VInderen af Hippeste TV-Slammer 2015 og prisen “Den gyldne Kovending” går til Emil Brandt og Oliver Svingelberg Rasmussen  fra Tietgen Handelsgymnasium, se deres TV-Slam og alle de norminerede til Hippeste TV-Slammer 2015, læs mere om hvordan her:tvslam.com/tv-slam-paa-jeres-gymnasium-eller-skole/

Nomineret til Hippeste TV-slammer 2015